Information om datasäkerhet och lagring av personuppgifter

Vår webbsideadress är https://kallesandare.se/

Datasekretess är viktigt för oss och vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Ideella föreningen Gris- och Skridskoföreningen är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka uppgifter har vi om dig?
De uppgifter vi lagrar om dig är endast de uppgifter som behövs för att kunna skicka dina medlemsartiklar och butiksbeställningar till dig. Vi har inget system för kundprofiler eller andra system för att samordna marknadsföring, bara de uppgifter vi behöver för att skicka det du har beställt eller får som medlem. E-postadressen du anger används av oss för att kunna skicka en beställningsbekräftelse men också för att skicka ut information om föreningens arbete och sammankomster till dig, något du kan avbeställa genom att maila till gosfkansliet@gmail.com och begära detta.

Lagring av dina uppgifter
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras digitalt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA)

Tillgång till dina uppgifter
Dina uppgifter stannar i föreningen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data till tredje part.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att begära ut information om alla de personuppgifter vi har lagrade om dig.

Vi har dock inga andra personliga uppgifter lagrade än ditt namn, din adress, ditt telefonnummer (för ev. sms-avisering), medlemsnummer i föreningen och din e-postadress. Du har också rätt att när som helst be oss att radera de uppgifter vi har om dig. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du alltid kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

Org.nummer: 802432-6079
Gris- och Skridskoföreningen – GOSF

Estrids väg 6
187 72 Täby

ADB-ansvarig: adb@kallesandare.se